Paylaş

Hizmetlerimiz

Şehir Planlama

  • Bölgesel ve Stratejik Planlar
  • Çevre Düzeni Planları
  • Nazım İmar Planları
  • Uygulama İmar Planları
  • Koruma Amaçlı İmar Planları
  • Mevzii İmar Planları
  • İlave İmar Planları
  • Revizyon İmar Planları
  • İmar Planı Değişikliği
  • OSB Planları
  • Turizm Planları
  • Enerji Planları
  • Plan Yapımı İçin Gerekli Her Türlü
  • Arazi ve Analitik Çalışmaları

Kentsel Dönüşüm

  • Fizibilite Raporları
  • Hak Sahipliliği Tespitleri
  • Değerleme/İcmal Föyleri
  • Ruhsat ve imalat süreç yönetimi
  • Üst Ölçekli Kentsel Dönüşüm Master Planı
  • Uzlaşma/Anlaşma Çalışmaları
  • Riskli Alan / Riskli Yapı Tespitleri

Arazi Geliştirme

  • Arazi Geliştirme ve Takip Sistemi
  • Stratejik Alan Planlaması
  • Gelişim Yönleri ve Sektör Araştırmaları
  • Fizibilite ve Analiz Çalışmaları
  • Modellemeler

Danışmanlık

  • Gayrimenkul Portföy Yönetimi
  • İmar Mevzuatı Danışmanlığı
  • Proje & Süreç Yönetimi