BALIKESİR İLİ – BİGADİÇ İLÇESİ

Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, Çavuş mahallesinde ki Toplu Konut Alanın en verimli ve çevresi ile uyumlu olarak değerlendirilebilmesi için Arazi Tespitleri – Analitik Etütler, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmıştır.

  • Tarih : 2018
  • Durumu : Tamamlandı
  • Lokasyon : Balıkesir
  • İş Veren : TOKİ