İZMİR İLİ – KINIK İLÇESİ

İzmir İli, Kınık ilçesi, Türkcedit Mahallesinde bölgenin konut ihtiyacının karşılanması, alana hizmet edecek donatı alanlarının çözülmesi amacıyla bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan çalışması yapılmıştır.

  • Tarih : 2019
  • Durumu : Tamamlandı
  • Lokasyon : İzmir
  • İş Veren : TOKİ