SAKARYA İLİ – KARASU İLÇESİ

Sakarya İli Karasu Belediye sınırları içerisinde kalan ve kuzeyinde Kaynarca-Kocaali Karayolu, güneyinde Melen İsale Hattı, batısında Sakarya Nehri, doğusunda Küçükboğaz Gölü ile çevrelenen yaklaşık 900 hektarlık alanda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.
Üst ölçekli plan kararları ve kentin mevcut dinamikleri de dikkate alınarak, kentin sosyo-kültürel, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir uygulama imar planın yapılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda belirlenen arazi kullanım kararları, yoğunluk kararları ve ulaşım ağı korunarak alt ölçekte imar yolları, imar adaları ve yapı nizamları belirli bölgelerde yeniden düzenlenmiş ve sorunlar giderilmiştir.
Karasu Belediye sınırları içerisinde kalan ve yaklaşık 900 hektarlık alanı kapsayan Sakarya İli Karasu Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda gerekli revizyonlar yapılmıştır.

  • Tarih : 2019
  • Durumu : Tamamlandı
  • Lokasyon : Balıkesir
  • İş Veren : Sakarya Büyükşehir Belediyesi