Paylaş

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

  • Fizibilite Raporları
  • Hak Sahipliliği Tespitleri
  • Değerleme/İcmal Föyleri
  • Ruhsat ve imalat süreç yönetimi
  • Üst Ölçekli Kentsel Dönüşüm Master Planı
  • Uzlaşma/Anlaşma Çalışmaları
  • Riskli Alan / Riskli Yapı Tespitleri