İSTANBUL İLİ – KADIKÖY İLÇESİ – FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI

Fikirtepe ve çevresi kentsel dönüşüm alanına ilişkin sürecin ivediyle tamamlanabilmesi ve plansız kalmış alanın mahkeme kararları doğrultusunda yeniden ve bütüncül bir yapıda planlanması amaçlanarak; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı Ve Çevresinin 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları yapılmıştır.

  • Date : 29 Mart 2023
  • Tarih : 2021
  • Durumu : Tamamlandı
  • Lokasyon : İstanbul
  • İşveren : EMLAK KONUT GYO