İZMİR İLİ- BAYRAKLI İLÇESİ- REZERV YAPI ALANI

İzmir İli, Seferihisar İlçesi açıklarında 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde yaşanan afet sebebiyle; İzmir İlinde kendiliğinden çöken, ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu tespit edilmiş olup, yeni kentsel yerleşme alanlarına ihtiyaç duyulmuştur.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 tarih ve 264919 sayılı yazısında İzmir İli, Bayraklı İlçesinde yer alan yaklaşık 375 hektarlık alanın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’nun 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 30.11.2020 tarih ve 256323 sayılı Oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edildiği bildirilmiştir.
Rezerv yapı alanı sınırları içerisindeki TOKİ mülkiyetindeki muhtelif taşınmaz parsellerin bulunduğu toplam 375 ha’lık rezerv yapı alanının bir kısmında 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile tanımlanan alt gelir gruplarına yönelik sosyal konut projesi geliştirilmesi ve barınma ihtiyacının teminine yönelik konut üretilmesi amacı doğrultusunda planlama çalışmaları yürütülmüştür.

  • Date : 26 Ağustos 2021
  • Durumu: Tamamlandı
  • Lokasyon: İzmir
  • İşveren: TOKİ