SAKARYA İLİ – KOCAALİ İLÇESİ – CAFERİYE

Sakarya İli, Kocaali İlçesinde baraj yapımı nedeniyle boşaltılan sekiz köyün barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için Caferiye mahallesinde ki Toplu Konut Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Kentsel Tasarım çalışmaları hazırlanmıştır.

  • Tarih : 2019
  • Durumu : Tamamlandı
  • Lokasyon : Sakarya
  • İş Veren : TOKİ